Enillwyr cystadleuaeth Facebook 2017

Pecyn Prosecco

Sandra Jones

Roedd yr ymateb yn anhygoel ac mae 4 barclod arall wedi eu h’anfon i :

Lyndsey Bowen
Betsan Dafydd
Linda Brown
Helen Bebb

Image 6 Prosecco Pack